Uncategorized

Uncategorized

Специалистите на фирма Медински предоставят пълната гама сервизна поддръжка по отношение на експлоатацията и ремонта на пелетизаторите. Инженерите на нашата компания са в състояние да изпълнят готварска поддръжка и гаранционни и следгаранционни услуги и предпроектна документация, въвеждане в експлоатация, както и предлагане на инженерингови услуги.
Получете оценка на разходите и подробна информация за услугата. Сътрудничество с нашата компания – гарантира непрекъсната работа на вашия доставчик.

По време на всички етапи на закупуване, до стартирането на нови суровини, ние гарантираме, че ще ви предоставим с помощта на нашите специалисти. Компанията Medinsky е готова да предостави висококачествена услуга, така че пелетизаторът работи без прекъсвания. За да постигнем това гладко производство, ние предлагаме точна и навременна техническа поддръжка за нашето оборудване, за да предотвратим повреди и да удължим живота на оборудването. Какво покрива нашата поддръжка? Всички необходими резервни части с доставка Монтаж и оптимизиране на производството.

Subscribe now

Get great deals on time